Kontakt oss

Kontakt oss gjerne!


Under finner du kontaktinfo til oss som sitter i den sentrale kystledsgruppen.

Det er Forbundet KYSTEN som har sekretariatet for kystledarbeidet sentralt i 2019. Alle henvendelser om kystled gjøres til dem.


Den sentrale arbeidsgruppen for kystleder består av:


  • Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund
  • Svein Hjorth-Olsen, Den norske Turistforeningg
  • Per Hillesund, Forbundet KYSTEN
  • Rune Svendsen, Oslofjorden Friluftråd
  • Anne Mari Planke, Den Norske Turistforening
  • Per Roger Lauritsen, Norsk Fyrhistorisk Forening.Kontaktinfo til organisasjonene


Friluftsrådenes Landsforbund

v/Morten Dåsnes

Eyvind Lyches vei 23b, 1338 Sandvika

E-post: friluft@online.no

Tlf: 67 81 51 80


Norsk Fyrhistorisk Forening

v/Elisabeth Carrera

Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo

E-post:info@fyr.no

Tlf: 929 892 05


Forbundet KYSTEN

v/Per Hillesund

Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo

E-post: per@kysten.no

Tlf: 22 42 42 82

Mobil: 95 70 91 93


Oslofjorden Friluftråd

v/Espen Søylen

Vaterlandsveien 23

3470 Slemmestad

E-post: oslofjf@online.no

Tlf: 67 55 49 90


Den Norske Turistforening

v/Anne Mari Planke

Postboks 7, Sentrum, 0101 Oslo

E-post: anne-mari.planke@turistforeningen.no

Tlf: 91 19 18 11

Samarbeispartnere

Den sentrale kystledgruppen samarbeider med andre frivillige organisasjoner som Redningsselskapet, Padleforbundet m.m.

Visjon

Organisasjonene ønsker å legge forholdene til rette for et enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen som er tilpasset bruken av tradisjonelle ro- og seilbåter. I den sammenheng har vi lansert og satt ut i livet ideen om en kystled med enkle overnattingssteder/åreskifter med en avstand av en dags rotur eller seiling mellom hver.


Samarbeidende organisasjoner

Kystledprosjektet er et samarbeid mellom fire organisasjoner. De har samarbeidet om å utvikle kystledprosjektet siden 1997, da de skrev under på en intensjons-avtale. Organisasjonene er:


Forbundet KYSTEN –  Kulturvernorganisasjon som arbeider for vern og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø under mottoet "Vern gjennom bruk".


Friluftsrådenes Landsforbund – Interkommunale friluftsråd som har ansvar for friluftsområder i kommunene og blant annet driver Skjærgårdstjenesten.


Den Norske Turistforening

Friluftslivsorganisasjon som driver vandrerutene i fjellet og har stor erfaring med å drive overnattingssteder.


Norsk Fyrhistorisk Forening –

En ideell, frivillig organisasjon for alle som interesserer seg for den norske fyrhistorien, og som vil bevare fyrene og støtte opp om ny bruk av dem.

Copyright © All Rights Reserved