Kystleder

Koronahensyn vår og sommer 2020

Kystleden skal være et trygt og attraktivt tilbud om kystfriluftsliv for flest mulig. Overnatting og båtutleie i Kystleden tilbys av ulike aktører. De vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er forsvarlig å åpne tilbudet, med basis i myndighetenes generelle råd og smittevernregler. De første hyttene åpnes fra 30. april. Klikk deg videre for informasjon om hver enkelt kystled og tilbudet du finner der.