Hva er Kystled?

En invitasjon til opplevelser langs kysten.

Kystleden er et unikt tilbud for deg som søker friluftsaktiviteter og opplevelser langs kysten. Kystleden gir deg muligheten til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte – med robåt og enkel overnatting. Gjennom kystleden ønsker vi å formidle kystkultur og gi gode opplevelser med natur og friluftsliv. Alene eller sammen med andre.

Kystleden er åpen for allmennheten. Alle kan ferdes langs kystledene etter reglene i Friluftsloven. Ferdsel skjer på eget ansvar. Overnattingen er rimelig og må normalt forhåndsbestilles.

90 overnattingssteder

Kystleden består av rundt 90 overnattingssteder, hvorav de fleste er i kulturhistoriske bygninger som fyr, naust, sjøbuer og liknende. Ønsket er å komme fram til en fornuftig bruk av offentlige eiendommer som ikke lenger tjener sitt opprinnelige bruk, som for eksempel fyrene og forsvarets eiendommer. Hvert sted forteller en spennende historie om tidligere tiders levd liv ved kysten. På mange av stedene disponerer man også en enkel båt. I dag er over 50 båter knyttet til kystleden, og flere skal det bli. Unn deg noen dager med frisk sjøluft, bading, fisking, roing og fine turer – og det for en svært rimelig penge.

Åreskifte

Ideen til Kystled er hentet fra tidligere tiders «åreskifte». Før var det ingen som reiste bare for fornøyelsens skyld, de hadde et ærend å utføre. Og foregikk reisen over lengre strekninger måtte den reisende skifte både rorkar og båt. Ved åreskiftene lå det gjerne et gjestgiveri hvor de reisende kunne hvile ut eller vente på god bør.

Info og booking

De forskjellige kystledene har sine egne nettsider for booking og utleie. Klikk deg videre til den enkelte kystled.

Allemannsretten

Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er fundamentet for utøvelse av det «enkle» friluftslivet.

Sikkerhet

Kystleden prioriterer sikkerhet høyt når vi ferdes på eller ved sjøen. Husk at roing skal være…