Om oss

Kystledprosjektet startet med en intensjonsavtale som ble underskrevet i 1997. I dag er det fem organisasjoner som bidrar til Kystleden, og samarbeidsavtalen ble sist revidert i 2021.

Forbundet KYSTEN
Kulturvernorganisasjon som arbeider for vern og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø under mottoet «Vern gjennom bruk».

Tlf. 22 42 82 82 / 95 70 91 93
E-post: per@kysten.no
kysten.no

Friluftsrådenes Landsforbund
Interkommunale friluftsråd som har ansvar for friluftsområder i kommunene og blant annet driver Skjærgårdstjenesten.

Tlf. 67 81 51 80
E-post: post@friluftsrad.no
friluftsrad.no

Logo DNT

Den Norske Turistforening
Friluftslivsorganisasjon som driver vandrerutene i fjellet og har stor erfaring med å drive overnattingssteder.

Tlf. 91 19 18 11
E-post: anne-mari.planke@turistforeningen.no
dnt.no

Norsk Fyrhistorisk Forening
Interesseorganisasjon for eiere og forvaltere av fyrstasjoner og nettverk for alle som er interessert i fyr og fyrhistorie.

Tlf. 929 89 205
E-post: info@fyr.no
fyr.no

Norges Padleforbund
Norges Padleforbund har som formål å fremme padling i Norge og er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer padlesport.

Tlf. 924 44 558
E-post: trond@padleforbundet.no
padling.no

Oslofjordens Friluftsråd
Et interkommunalt samarbeidsorgan som gjør områder tilgjengelige for alle, fremmer friluftslivet og beskytter naturen ved kysten.

Tlf. 67 55 49 90
E-post: oslofjf@online.no
oslofjorden.org


Representanter i Nasjonal Kystledgruppe

I 2022 bidrar følgende personer:

  • Per Hillesund, Forbundet KYSTEN
  • Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund
    • Stine Greni, Oslofjordens Friluftsråd (observatør)
  • Anne-Mari Planke, Den Norske Turistforening
  • Elisabeth Carrera, Norsk Fyrhistorisk Forening
  • Trond Glesaaen, Norges Padleforbund