Våre båter

Vi ønsker å stimulere til å bruke miljøvennlige ro- og seilbåter når man er til sjøs. Det gjør vi ved å tilby båter i tilknytning til en del av kystledsovernattingene som leies ut. Andre steder har båtutleie der man kan leie en båt for en dagstur eller flere dager.

Utleie av båt tilknyttet hyttene

Mange av overnattingsstedene har båt som følger med leien av stedet. Andre steder betaler man ekstra for å leie båt i tillegg. Informasjon om det står på den enkelte kystleds egne nettsider, så se etter det når du leier et overnattingssted.

Båtutleie i kystledene

Flere av kystledene har egen utleie av båter. Da kan man leie en eller flere båter og dra på tur med dem. Gå inn på de forskjellige kystledene og undersøk. Kystledene Nærøyfjorden, Sunnmøre og Øksnes er kystleder som kun leier ut båter.

Støtte til båtkjøp

Båten er viktig i forbindelse med det enkle, miljøvennlige friluftsliv i kystsonen. Kystledprosjektet har fått støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning, slik at de lokale kystledene kan få tilskudd til innkjøp, restaurering eller bygging av kystledbåter.


Det er mye glede ved å ro en god båt som glir stille gjennom vannet.