For kystledaktører

Organisasjonene i Nasjonal Kystledgruppe og deres medlemmer regionalt og lokalt kan være deltakere i kystledarbeidet. Nasjonal Kystledgruppe kan skrive samarbeidsavtale med lokale bidragsytere fra andre organisasjoner og bedrifter, der dette er hensiktsmessig for nettverket.

Logoen vår

Hvis du driver et tilbud som Nasjonal Kystledgruppe har innlemmet i Kystleden, kan du benytte logoen vår når du informerer om tilbudet. Det er ikke tillatt å utnytte logoen kommersielt. Logoen finnes i to varianter, med og uten svart ramme.

Last ned til nettbruk
Last ned til trykksaker

.

Støtte til båtkjøp

Båten er viktig for det enkle, miljøvennlige friluftslivet i kystsonen. Kystledprosjektet har tidligere fått støtte fra Miljødirektoratet, slik at de lokale aktørene kunne søke om tilskudd til innkjøp, restaurering eller bygging av kystledbåter og kajakker. Vi håper å videreføre ordningen.