Kategorier
Nyheter

Webinar 19. mai

Kl. 10-13:
Kystleden – 25 års arbeid for friluftsliv langs kysten

Kategorier
Nyheter

Fartsgrenser på sjøen

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i reglene som gjelder for fritidsfartøyer. Vi støtter en nasjonal fartsgrense på 5 knop i 100-metersbeltet fra land.

Kategorier
Nyheter

Statsbudsjettet – vi ber om øremerking til fyr

Les vårt innspill til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.