Kategorier
Nyheter

Fartsgrenser på sjøen

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i reglene som gjelder for fritidsfartøyer. Vi støtter en nasjonal fartsgrense på 5 knop i 100-metersbeltet fra land.