Kategorier
Nyheter

Fartsgrenser på sjøen

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i reglene som gjelder for fritidsfartøyer. Vi støtter en nasjonal fartsgrense på 5 knop i 100-metersbeltet fra land.

Kategorier
Nyheter

Forvaltning av strandsonen

Hvilke rammer bør styre utbygging i 100-metersbeltet langs sjøen? De statlige retningslinjene er ute på høring, og vi har avgitt et innspill.