Kategorier
Nyheter

Forvaltning av strandsonen

Hvilke rammer bør styre utbygging i 100-metersbeltet langs sjøen? De statlige retningslinjene er ute på høring, og vi har avgitt et innspill.