Ferdsel langs kysten

Åreskifte – ideen til Kystleden er hentet fra tidligere tiders ferdsel. Før var det ingen som reiste bare for fornøyelsens skyld, de hadde et ærend å utføre. Og foregikk reisen over lengre strekninger måtte den reisende skifte både rorkar og båt. Ved åreskiftene lå det gjerne et gjestgiveri hvor de reisende kunne hvile ut eller vente på god bør.

Homlungen fyrstasjon.

Allemannsretten

Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er fundamentet for utøvelse av det enkle friluftslivet.

Barn i robåt og med vannkikkert.

Sikkerhet

Kystleden prioriterer sikkerhet høyt når vi ferdes på eller ved sjøen. Husk at roing eller padling skal være…