Kategorier
Nyheter

Forvaltning av strandsonen

Hvilke rammer bør styre utbygging i 100-metersbeltet langs sjøen? De statlige retningslinjene er ute på høring, og vi har avgitt et innspill.

Kategorier
Nyheter

Koronasituasjonen

Vår og sommer 2020

Kystleden skal være et trygt og attraktivt tilbud om kystfriluftsliv for flest mulig. Overnatting og båtutleie i Kystleden tilbys av ulike aktører. De vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er forsvarlig å åpne tilbudet, med basis i myndighetenes generelle råd og smittevernregler. De første hyttene åpnes fra 30. april.

Finn informasjon om hvert enkelt tilbud i Kystleden.