Kategorier
Nyheter

Webinar 19. mai

Kl. 10-13:
Kystleden – 25 års arbeid for friluftsliv langs kysten

Kategorier
Nyheter

Koronasituasjonen

Vår og sommer 2020

Kystleden skal være et trygt og attraktivt tilbud om kystfriluftsliv for flest mulig. Overnatting og båtutleie i Kystleden tilbys av ulike aktører. De vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er forsvarlig å åpne tilbudet, med basis i myndighetenes generelle råd og smittevernregler. De første hyttene åpnes fra 30. april.

Finn informasjon om hvert enkelt tilbud i Kystleden.