Jomfruland

Ved Jomfruland i Telemark er det tre overnattingssteder.

Kystledhytta på Jomfruland

Den tidligere Decca-stasjonen (en av fem i Norge) huset et radionavigasjonssystem som ble drevet av Forsvaret.


Kystledhytta på Lille Kirkholmen

Hytta ble bygd som en bolig for to familier på slutten av 1860-tallet. Den var beregnet for arbeidere som jobbet på Lille Kirkholmen Dampsag, bygd i 1863. Det var flere slike hus i området rundt.

Hytta var, etter at dampsaga ble nedlagt, en stund i privat eie. Den ble kjøpt av Skåtøy kommune på 1950-tallet, men det bodde folk der fram til ca. 1970. På slutten av 90-tallet fikk Sannidal speidergruppe tilbud om en tiårs leiekontrakt på hytta. Da Kragerø kommune etter hvert fikk dårlig økonomi, ble det gjort to forsøk på å få til politisk vedtak om å selge hytta. Dette strandet, og siden 2009 har sannidalspeiderne drevet hytta som et kystledtilbud, i samarbeid med Kragerø Kystlag.


Øitangen

  • Ligger på nordspissen av øya Jomfruland, midt i hjertet av nasjonalparken, helt ytterst mot Skagerrak.
  • Eiendommen eies av Staten og de fire utleieenhetene eies av Telemark fylkeskommune.
  • DNT Telemark leier og driver denne herlige plassen.